استانداردهای شرکت عامل چابک نگر

8 / آبان / 1394

 

“FCC” مخفف “Federal Communications Commission” است. این آژانس دولتی به طور مستقیم با کنگره آمریکا در ارتباط است و در سال 1934 تاسیس شده و عهده دار تنظیم و منظم سازی امواج و ارتباطات رادیو، تلویزیون، ماهواره و کابلی ایالات مختلف آمریکا و ارتباطات بین المللی و جلوگیری از تداخل آنهاست.

وجود این علامت روی سخت افزار، تضمین می کند که عملکرد این دستگاه ها موجب ایجاد تداخل در عملکرد سایر دستگاه های الکترونیکی نزدیک، نشده و دستگاه مورد نظر نیز بر اثر انتشار امواج سایر ادوات و سخت افزارها، دچار مشکل و اختلال نمی شود.

این کمیسیون دارای دفاتر و بخش های مختلفی است که برخی از آن ها عبارتند از: دفتر امور مشترکان و موارد دولتی- دفتر اجرایی- دفتر بین المللی – دفتر رسانه- ارتباطات بی سیم – دفتر خدمات کابلی – اداره روابط رسانه ای – اداره بازرسی و ...

“AAC” از معدود برندهای دوربین مداربسته است که برای تمامی تولیدات خود موفق به اخذ این گواهینامه شده است.

FCC1.jpg