استانداردهای شرکت عامل چابک نگر

12 / آبان / 1394

“CE” مخفف استاندارد اروپا می باشد که به منظور استاندارسازی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید یا به فروش می رسند، ارائه شده است. این حروف اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne  است. محصولاتی که واجد دریافت علامت CE می شوند، باید از نظر سلامت، امنیت و مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود.

“ACC” برای 90 مدل از تجهیزات امنیتی خود موفق به اخذ این گواهینامه شده است.

CE1.jpg