استانداردهای شرکت عامل چابک نگر

12 / آبان / 1394
شرکت چابک به منظور اثبات توانایی خود در تامین مستمر محصولاتی که نیازمندیهای مشتریان را توام با رضایت ایشان برآورده می سازد، با تعهد به حفظ محیط زیست و ایجاد و گسترش محیط کار ایمن و سالم برای پرسنل و ذینفعان سازمان، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین المللی زیر نموده است.

 

2008 : ISO 9001         سیستم مدیریت کیفیت

2004 : ISO 14001       سیستم مدیریت زیست محیطی

2007 : OHSAS 18001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

2004 : ISO 10002       سیستم مدیریت شکایت مشتریان

2010 : ISO 10004       سیستم سنجش رضایت مشتریان 

ISO1.jpg